Techno Brabant B.V.
Visie op Techniek

Bosch hoogfrequent

Deze techniek bestaat al meer dan 60 jaar en wordt in Nederland reeds 25 tot 30 jaar toegepast. Het vindt zijn toepassing met name in bedrijven waar veel geslepen wordt, zoals gieterijen, constructiebedrijven, scheepsbouw, booreilanden, lasbedrijven, etc.

Prestatiegericht

Bosch hoogfrequent machines presteren 30 tot 40% meer, omdat het toerental tijdens belasting nauwelijks afneemt. Dit in tegenstelling tot 220V slijpers of persluchtslijpers, die een toerentalverlies hebben van 30 tot 40% of meer tijdens het slijpen.

Energiebesparing

Bosch hoogfrequent machines houden een rendement van 60 tot 65% over van het ingebrachte vermogen, terwijl perslucht machines een rendement overhouden van 15 tot 20% over het ingebrachte vermogen.

Deze voorbeelden maken duidelijk dat Bosch hoogfrequent machines ook voor uw bedrijf zéér aantrekkelijk kunnen zijn vanwege 3 tot 4 maal lager energieverbruik.

Een hoogfrequent installatie is om twee redenen voor veel bedrijven interessant, vanwege 30 tot 40% kortere slijptijden en het lage energieverbruik ten opzichte van persluchtmachines. Kortom ook uw bedrijf kan de investering voor een hoogfrequent installatie snel terugverdienen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Bosch hoogfrequent?

Techno Brabant B.V. is importeur van Bosch hoogfrequent machines, graag zenden wij u documentatie toe of bezoekt onze vertegenwoordiger uw bedrijf. Een demonstratie behoort ook tot de mogelijkheden.

Bekijk hier de Bosch HF catalogus.