VALIDEREN EN KALIBREREN


Volgens de nieuwe, verplichte Europese EN 1090 norm, bent u verplicht uw lasapparatuur te valideren c.q. kalibreren. Dit geldt voor alle bedrijven van executie Klasse 2.

Bij het valideren wordt gecontroleerd of het aangegeven amperage en voltage op de displays van de lasmachine overeenkomen met de werkelijkheid. Indien de afwijkingen binnen de toleranties van de norm liggen, is de lasmachine conform en wordt er een certificaat opgesteld en een bijbehorende keuringssticker aangebracht op de machine.

De verschillende klassen worden bepaald volgens de toepassing van het eindproduct. Dit wordt meestal aangegeven door de opdrachtgever op architect. Indien de klasse nergens vermeld wordt, dient automatisch EXC2 gevolgd te worden:

  • EXC1 : eenvoudige hallen (bijvoorbeeld voor de landbouwsector)
  • EXC2 : gebouwen
  • EXC3 : bruggen
  • EXC4 : speciale draagconstructies (kerncentrales, bruggen met grote overspanning, etc.)

95% van de geproduceerde producten is EXC2.Techno Brabant valideert, kalibreert en keurt al uw lasapparatuur.

  • valideren van uw lasapparatuur volgens ISO 17662
  • uitvoeren van een veiligheidstest volgens de NEN 3140 norm (valideren is alleen mogelijk bij NEN 3140 goedgekeurde machines!)
  • verrichten van groot onderhoud aan uw lasapparatuur
  • repareren van uw lasapparatuur indien noodzakelijk


Onze specialisten helpen u graag verder, informeer naar de mogelijkheden.


SMC Nederland is onderdeel van het wereldwijd opererende SMC Corporation, dat 18.000 medewerkers heeft en een jaaromzet van 4,5 miljard dollar. SMC is vertegenwoordigd in 82 landen en heeft productiefaciliteiten in 29 landen

Ons programma bestaat uit meer dan 12.000 basisproducten die in ruim 700.000 uitvoeringen leverbaar zijn. SMC is wereldwijd de grootste leverancier van pneumatische componenten. SMC is continu op zoek naar nieuwe toepassingen en ontwerpt voortdurend producten met hogere prestatieniveaus.