PERSLUCHTMETINGEN


Kosten- en energiebesparing op uw persluchtsysteem van 20 tot 60% ? Dit is mogelijk, want dagelijks wordt er in heel veel bedrijven energie verspild vanwege luchtlekkages en slechte kwaliteit van de perslucht, wat weer stilstand van de productie en hoge reparatiekosten tot gevolg heeft.

Op diverse andere punten zijn er besparingen te realiseren. Door gebruik van elektrische afsluitkleppen, drukregeltoestellen, juiste leidingdiameters en de wijze waarop het leidingsysteem is aangelegd.

Heeft uw compressor voldoende capaciteit of juist te veel, werkt de droger en filter naar behoren, is uw persluchttank nog veilig, maakt u gebruik van warmte terugwinsystemen en nog veel meer.

Vrijblijvend inspecteren wij uw gehele persluchtinstallatie. Van onze bevindingen krijgt u een verslag, uiteraard met een advies welke stappen te ondernemen om tot een veilige en energiezuinige installatie te komen.


SMC Nederland is onderdeel van het wereldwijd opererende SMC Corporation, dat 18.000 medewerkers heeft en een jaaromzet van 4,5 miljard dollar. SMC is vertegenwoordigd in 82 landen en heeft productiefaciliteiten in 29 landen

Ons programma bestaat uit meer dan 12.000 basisproducten die in ruim 700.000 uitvoeringen leverbaar zijn. SMC is wereldwijd de grootste leverancier van pneumatische componenten. SMC is continu op zoek naar nieuwe toepassingen en ontwerpt voortdurend producten met hogere prestatieniveaus.