Techno Brabant B.V.
Visie op Techniek

Valideren lasapparatuur volgens EN-1090

Volgens de nieuwe, verplichte Europese EN-1090 norm, bent u verplicht uw lasapparatuur te valideren c.q. kalibreren. Dit geldt voor alle bedrijven van executie Klasse 2.

Bij het valideren wordt gecontroleerd of het aangegeven amperage en voltage op de displays van de lasmachine overeenkomen met de werkelijkheid. Indien de afwijkingen binnen de toleranties van de norm liggen, is de lasmachine conform en wordt er een certificaat opgesteld en een bijbehorende keuringssticker aangebracht op de machine.

De verschillende klasses worden bepaald volgens de toepassing van het eindproduct. Dit wordt meestal aangegeven door de opdrachtgever of architect. Indien de klasse nergens vermeld wordt, dient automatisch EXC2 gevolgd te worden.

EXC1 : eenvoudige hallen (bijv. voor de landbouwsector)
EXC2 : gebouwen
EXC3 : bruggen
EXC4 : speciale draagconstructies (kerncentrales, bruggen met grote overspanning, etc.)
95% van de geproduceerde producten zijn EXC2

Techno Brabant B.V. valideert, kalibreert en keurt al uw lasapparatuur.

– valideren van uw lasapparatuur volgens ISO-17662
– uitvoeren van een veiligheidstest volgens de NEN-3140 norm, valideren is alleen mogelijk bij NEN-3140 goedgekeurde machines!
– verrichten van groot onderhoud aan uw lasapparatuur
– repareren van uw lasapparatuur indien noodzakelijk

Wij verzorgen dit alles graag voor u.

Wilt u graag meer informatie over dit artikel?

Neem rechtstreeks contact op met ons filiaal in Oudenbosch (0165 330 988) of Breda (076 542 0107) of stuur een e-mail naar info@technobrabant.nl.