Techno Brabant B.V.
Visie op Techniek

CE-markering staalconstructies

Vanaf 1 juli 2014 moeten alle staalconstructiedelen met lastdragende eigenschappen geleverd worden met een CE verklaring. Dit is bepaald in de normen EN 1090 en de Verordening Bouwproducten EU 305/2011. Deze norm heeft ook gevolgen voor de bouten en moeren die in zulke constructies gebruikt worden.

Deze Europese Verordening 305/2011 is sinds 1 juli 2013 van kracht, de overgangsperiode eindigt op 1 juli 2014. Deze verordening schrijft eisen voor ten aanzien van niet-voorgespannen boutverbindingen voor staalconstructies. Om te voldoen aan bovengenoemde eisen is de norm EN 15048 opgesteld.
Deze norm bestaat uit twee delen, te weten EN 15048-1 en EN-15048-2. Deel 1 omvat de algemene eisen en deel 2 gaat over het testen van de belastbaarheid van de bout –moerverbinding.

De belangrijkste eisen van de EN 15048 zijn:
1. Homogene productie van de bout en moer, dit houdt in: één en dezelfde fabrikant.
2. Sets bouten en moeren (assemblies) moeten worden geleverd in de originele, ongeopende fabrieksverpakking. Dit houdt tevens in dat er uitsluitend volle verpakkingen mogen worden geleverd om de traceerbaarheid van de producten te garanderen.
3. Bouten en moeren moeten worden gemerkt met “ SB “ – Structural Bolting.
4. De verpakking moet voorzien zijn van de CE markering.
5. De norm geldt vanaf diameter M12 tot en met M36.

De eisen waaraan een fabrikant moet voldoen:
1. De oppervlaktebehandeling mag uitsluitend worden aangebracht onder controle en verantwoordelijkheid van de fabrikant.
2. De fabrikant moet beschikken over een gecertificeerd productiebeheersingssysteem (het CE conformiteitscertificaat).
3. De fabrikant moet een prestatieverklaring opstellen van zijn productprestaties, de zogenaamde DoP – Declaration of Performance. Let op: zonder CE markering géén prestatieverklaring, zonder prestatieverklaring géén CE markering.
4. De sets worden geleverd met een 3.1 certificaat.

Verpakkingen moeten voorzien zijn van:
1. CE markering.
2. Identificatie van de fabrikant.
3. De letters “ SB “.
4. Het identificatienummer van de aangemelde instantie.
5. Het nummer en het jaar van de uitreiking van het CE conformiteitcertificaat.
6. Een verwijzing naar de productnorm en naar de van toepassing zijnde toleranties.
7. De sterkteklasse van de bout en moer.
8. Een verwijzing naar de EN 15048.
9. Een uniek LOT of batch nummer.

De bouten en moeren worden niet meer geleverd volgens de aloude bekende DIN (DIN 931/933/934) normen. De bouten worden geleverd volgens ISO 4014 (bouten met deeldraad) en ISO 4017 (tapbouten), de moeren volgens ISO 4032.

Zowel de bouten als de moeren dienen gemerkt te zijn met:
1. Sterkteklasse, bijvoorbeeld 8.8 voor de bout en 8 voor de moer. Ook 10.9 is leverbaar!
2. Identificatie van de fabrikant.
3. “ SB “ – Structural Bolting.

Tot slot:
EN 15048 geldt voor NIET voorgespannen boutverbindingen – voor aanvragen waarin als eis geldt: voorgespannen boutverbindingen – dan geldt: EN 14399 en dat is het pakket voorspanbouten/moeren en ringen, voorheen DIN 6914/15 en 16!

Wij verwachten dat deze uitleg de EN 15048 norm meer verduidelijkt, maar begrijpen ook dat het nog veel vragen oproept. Schroom niet en neem contact op met onze verkoopafdeling.

Uiteraard kunt u bij Techno Brabant B.V. te allen tijde terecht voor al deze producten.

Wilt u graag meer informatie over dit artikel?

Neem rechtstreeks contact op met ons filiaal in Oudenbosch (0165 330 988) of Breda (076 542 0107) of stuur een e-mail naar info@technobrabant.nl.