Techno Brabant B.V.
Visie op Techniek

Persluchtmetingen

Kosten-/energiebesparing op uw persluchtsysteem van 20 tot 60% haalbaar? Dit is mogelijk, want dagelijks wordt er in heel veel bedrijven energie verspild vanwege luchtlekkages en slechte kwaliteit van de perslucht, wat weer stilstand van de productie en hoge reparatiekosten tot gevolg heeft.

Op diverse andere punten zijn er besparingen te realiseren. Door gebruik van elektrische afsluitkleppen, drukregeltoestellen, juiste leidingdiameters en de wijze waarop het leidingsysteem is aangelegd. Heeft uw compressor voldoende capaciteit of juist te veel, werkt de droger en filter naar behoren, is uw persluchttank nog veilig, maakt u gebruik van warmte terugwinsystemen en nog veel meer.

Vrijblijvend inspecteren wij uw gehele persluchtinstallatie. Van onze bevindingen krijgt u een verslag, uiteraard met een advies welke stappen te ondernemen om tot een veilige en energiezuinige installatie te komen.

Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan gerust contact op met één van onze productspecialisten.

Oudenbosch: Frank Crooijmans (0165 330 988)
Breda: Corné van Zundert (076 542 0107)