Techno Brabant B.V.
Visie op Techniek

NEN 3140 keuring gereedschappen

Uw personeel veilig en verantwoord aan het werk. Voorkom problemen en voldoe aan de ARBO-wet met een NEN 3140 keuring van uw gereedschappen. Laat uw elektrisch gereedschap keuren volgens de NEN 3140 norm.

Volgens de ARBO-wet bent u er als werkgever verantwoordelijk voor dat uw werknemers veilig kunnen werken. Elektrische installaties, apparaten en toestellen moeten in orde zijn en voldoen aan wettelijke NEN-normen. Elektrisch gereedschap keuren gaat volgens de NEN 3140 norm. De NEN-certificering gebeurt door een keurmeester NEN 3140.

Voorkom problemen met ARBO of verzekeringen. Met een NEN 3140 inspectie bent u er zeker van dat uw werknemers veilig en verantwoord met het aanwezige elektrisch gereedschap hun werk kunnen doen.

Is een keuring NEN-3140 verplicht?
Uw elektrische arbeidsmiddelen – elektrische gereedschap – moeten inderdaad regelmatig gekeurd worden. NEN 3140 inspecties zijn een vereiste volgens de regels van de ARBO-wet. Een gereedschap keuring wordt uitgevoerd door een erkende keurmeester NEN 3140. Hij inspecteert en test uw elektrische gereedschap door meting en beproeving.

Wanneer en hoe vaak keuren?
NEN 3140 keuringen vinden in de regel jaarlijks plaats op uw bedrijfslocatie. De tijd tussen 2 controles wordt op basis van een risicoanalyse bepaald. Deze risicoanalyse moet door een bevoegd persoon worden uitgevoerd. In de meeste gevallen geldt keuring voor 1 jaar. Onze medewerkers zijn bevoegd om deze interval te bepalen en aan te geven wanneer de volgende keuring noodzakelijk is.

NEN-keuringsstickers?
Uw gecertificeerde gereedschappen krijgen keuringsstickers NEN 3140 waarop staat tot wanneer de keuring geldt.

NEN 3140 certificaat – keuringsrapport NEN 3140
Na inspectie krijgt u een NEN-certificaat, een officieel document, waarop alle relevante gegevens over de machinekeuring staan. Op het keuringsrapport vindt u in detail de bevindingen per gekeurd elektrisch arbeidsmiddel. Datum en handtekening van de keurmeester ontbreken natuurlijk niet.

Gebruikte NEN-indentificatienummers
Ieder NEN-gekeurd stuk gereedschap krijgt een uniek indentificatienummer dat op het NEN-certificaat terug komt. Als uw gereedschap reeds voorzien is van nummers dan kunnen deze worden gebruikt.